aktuální výzvy

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!

Výzva je zaměřená na vzdělávání zaměstnanců členů asociací, spolků, církví a jejich zařízení, NNO atd.

aktivní, zahájení: 2.1.2019

Energeticky efektivní budovy II (Úspory)

aktivní, zahájení: 16.7.2018, konec: 15.1.2020

IROP MAS, VÝZVA 68, KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ - VZDĚLÁVÁNÍ

aktivní, zahájení: 10.4.2018, konec: 31.10.2022

ITI, VÝZVA 66, INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ SŠ

aktivní, zahájení: 10.4.2018, konec: 31.12.2019

ICT a sdílené služby (pro začínající podniky)

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

aktivní, zahájení: 1.11.2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) II.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.“ pokračuje v sérii projektů (Vzdělávejte se pro růst), jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Dotace zprostředkovává Úřad práce České republiky.

aktivní, zahájení: 1.1.2016, konec: 30.11.2020

Nová zelená úsporám

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

aktivní, zahájení: 27.10.2015

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Primárním cílem výzvy je pomoci cílených opatření podpořit zefektivnění veřejné správy - mohou to být např. zaměřené na: snížení administrativní zátěže, zlepšení komunikace v rámci úřadu i navenek s veřejností, vzdělávání

aktivní, zahájení: 19.9.2015, konec: 31.12.2019