Aplikace IX - dotace na mzdy pracovníků ve výzkumu a vývoji

Termín: 6/2021 - 7/2021

Na co lze získat podporu

  • Podpora realizace projektů firemního průmyslového výzkumu a vývoje
  • Výstupem vývoje musí být např. prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný nebo průmyslový vzor.
  • Podporovány jsou provozní výdaje spojené s vlastní vývojovou činností, tedy: mzdy vč. povinných odvodů, materiál, náklady na služby poradců, smluvní výzkum, licence, pořízení technologií ve formě odpisů po dobu realizace

 

Jaká je výše dotace

  • Dotace je ve výši max. 40 mil. Kč.
  • Míra dotace se odvíjí od velikosti žadatele a typu výzkumné aktivity. Běžně dosahuje 50-70 % z celkových nákladů pro malý podnik, 40-60 % pro střední podnik a 30-50 % pro velký podnik.

 

Příklad projektu

Český výrobce průmyslových filtrů vyvíjí nový typ filtrační jednotky, jež by mohla konkurovat západním výrobcům, kteří mají v současné době technologický náskok. Nový typ filtrační jednotky bude obsahovat filtrační médium potažené nanovlákennou vrstvou umožňující efektivněji zachytit i tzv. mikronové částice, tedy části mající negativní vliv na lidské zdraví. Za účelem efektivních testů a dodání know-how jsou do projektu zapojeny další dva subjekty, prvním je významná česká společnost vyrábějící materiály z nanovláken, druhým subjektem je ČVUT, které se do projektu zapojí při testech a při konzultacích z hlediska konstrukčního sestavení filtrační jednotky. Doba řešení projektu je 2 roky. Celkové náklady jsou přes 15 mil. Kč. Jedná se o experimentální vývoj, dotace dosahuje 9 mil. Kč (střední podnik).