ICT a sdílené služby - Digitální podnik – Výzva V

Příjem žádostí: 1. 9. -  11. 10. 2021

Na co lze získat podporu

•     Pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

 

Jaká je výše dotace

  • dotace 1mil. – 50mil. Kč
  • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

 

Důležité informace

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
  • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

 

Příklad projektu

Cílem podpořeného projektu bylo vyvinout obecně použitelné programové vybavení pro řízení strojů a procesů, měření a sběry dat.  V rámci inovace systému byl proveden vývoj nové verze běhového systému (run-time) a jeho komponent, který je obohacen o moderní prvky.

Základní funkční princip spočívá ve výkonném a stabilním běhovém systému, který poskytuje potřebné funkcionality a prostředí pro běh uživatelské aplikace. Runtime umožňuje paralelní běh uživatelské aplikace, a to jako distribuované programové vybavení spuštěné současně ve více samostatných procesorech. Funkcionality poskytované běhovým systémem splňují požadavky na stabilitu, účelnost a jednoduché použití. Díky tomu se vývojář může plně soustředit pouze na řešení zadané úlohy bez nutnosti vytváření pomocných modulů a funkčních celků. Běhový systém umožňuje distribuci funkcionalit v rámci jedné aplikace na samostatné procesory, které podle potřeby mohou pracovat na různých platformách, ale vzájemně spolupracovat a tak umožňovat vytvářet nové aplikace, budované jako heterogenní multivalentní výpočetní síť. V průběhu řešení projektu vznikly programové knihovny, které poskytnou potřebnou množinu funkcí. Součástí projektu bylo také vytvoření metodiky na bázi agilních principů, pro snadnou práci s výsledky projektu, při běžné inženýrské praxi. Realizací podpořeného projektu vzniklo 8 pracovních míst pro vysoce kvalifikované pracovníky.