ICT a sdílené služby IV

Zahájení příjmu: 12/2018 – 07/19

Výše podpory:

malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Podporované aktivity:

tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

Způsobilé výdaje:

osobní náklady, nájemné, služby expertů, hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

Přílohy:

studii proveditelnosti dle doporučené osnovy a další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené ve studii proveditelnosti (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy, pokud je relevantní)