ICT a sdílené služby VI

Zahájení příjmu 11/2019 – 04/20

Výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Podporované aktivity: tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

  • Způsobilé výdaje: osobní náklady, nájemné, služby expertů
  • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

Přílohy: studii proveditelnosti dle doporučené osnovy a další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené ve studii proveditelnosti (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu – vždy, pokud je relevantní).