ICT v podnicích I

Zahájení příjmu: 12/2018 – 07/2019

Výše podpory: malý podnik 45%, střední podnik 35%, velký podnik 25% ZV

Podporované aktivity: pořízení nových technologií a tvorba nových ICT řešení

Způsobilé náklady: HW, SW

Přílohy: podnikatelský záměr, nabídky technologií