Inovace IX - inovace ve výrobě

Termín: 6/2021 - 9/2021

Na co lze získat podporu

  • Projekty zaměřené na modernizaci výrobních zařízení s cílem vyrábět nové nebo inovované výrobky s vyšší přidanou hodnotou.
  • Dotované jsou následující výdaje:
  • pořízení strojů a zařízení (CNC stroje, výrobní linky, jednoúčelové stroje atd.)
  • pořízení HW a SW pro inovovaný výrobní proces
  • stavební náklady (max. 20 % rozpočtu)
  • projektová dokumentace stavby, patenty, licence, certifikace atd.

Jaká je výše dotace

  • Max. dotace je 40 mil. Kč.
  • Míra dotace je 45 % z celkových nákladů pro malý podnik, 35 % pro střední podnik a 25 % pro velký podnik.

 

Důležité informace

  • Dotaci mohou žádat malé, střední i velké podniky působící ve zpracovatelském průmyslu a IT oborech.
  • Projekt musí vycházet z již úspěšně ukončeného vývoje, který je žadatel schopný prokázat prostřednictvím fotografií, měření, technických nákresů atd.

 

Příklad projektu

Český výrobce plastových okenních profilů vyvinul nový profilový systém, charakteristický významně lepšími tepelně technickými parametry. Další důležitou inovovanou vlastností nových profilů je možnost využití nanoporezní izolace s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti. K zahájení výroby nového systému potřebuje výrobce pořídit nové technologie: extruder s gravimetrickým dávkováním, kalibrační stůl, odtahovací a řezací jednotku, balicí linku. Celkový rozpočet je 38 mil. Kč. Žadatel je střední podnik, dotace je tak 13,3 mil. Kč.