Inovace VII

Zahájení příjmu: léto 2019, bude upřesněno

Výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Podporované aktivity: produktová inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace

Způsobilé náklady: PD, stavby, technologie, SW, práva duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace

Přílohy: podnikatelský záměr, dokumentaci prokazující ukončený výzkum, prohlášení de minimis, v případě stavebních prací PD, rozpočet, průzkum trhu na technologie

Inovace VIII bude upřesněno 2020