Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V

Zahájení příjmu: 17. 4. 2020 – 31. 12. 2020

 

Na co lze získat podporu

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro
  výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

 

Jaká je výše dotace

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 999 999 Kč
 • podpora je poskytována v režimech 50 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • pro výši ZV od 58 824 do 498 823 Kč činí míra podpory 85 %
 • pro výši ZV od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč činí míra podpory 50 %

 

Důležité informace - specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • každý žadatel ( 1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 3 projekty

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

poradenské, expertní a podpůrné služby zaměřené na:

 • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, apod.