ITI, VÝZVA 66, INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ SŠ

Jaké aktivity budou podporovány

·         stavby

·         stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)

·         rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

 

Na co se vztahuje dotace

·         stavební úpravy

·         pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech:

               o   komunikace v cizích jazycích

               o   technických a řemeslných oborů

               o   přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi,

·         pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání.

 

Projekty mohou být realizovány na území Pražské, Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, Ostravské, Olomoucké, Ústecko-Chomutovské a Hradecko-Pardubické aglomeraci. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu, mimo území hl. m. Prahy.

 

Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 12. 2019.

 

V případě dotazů neváhejte nás kontaktovat:

Mgr. Petr Martínek
odborný konzultant a lektor
Mobil:          +420 775 201 347

E-mail:        petr.martinek@ecs-eurofinance.cz