Nemovitosti - Cestovní ruch IV

Zahájení příjmu:
září 2019 – červen 2020

Na co lze získat podporu
• rekonstrukce a modernizace nemovitosti (demolice, stavební úpravy atd.)
• zateplení, výměna oken a dveří, instalace vzduchotechniky, rekonstrukce rozvodů apod.
• inženýrské sítě, projektová a inženýrská činnost, stavební dozor atd.
• modernizace kuchyní, wellness, obnovitelné zdroje energie, osvětlení

Jaká je výše dotace
• Max. dotace je 100 mil. Kč.
• Míra dotace je 50 % z celkových nákladů pro malé podniky, 40 % pro střední a 30 % pro velké podniky.

Důležité informace
Zaměřeno na hotely, ubytovny, penziony, lázně apod.

Přílohy
podnikatelský záměr, PD a rozpočet, stavební povolení, znalecký posudek na ocenění nemovitosti, energetický posudek.

Příklad projektu
Soukromý podnikatel, který provozuje malý penzion a přilehlou restauraci se rozhodl investovat do nutných oprav penzionu. Za účelem oprav penzionu dojde k zateplení fasády a střechy, budou vyměněna okna a celkově rekonstruovány veškeré rozvody v nemovitosti. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 7 mil. Kč z toho pokryje dotace 50 % a podnikatel tedy dostane 3,5 mil. Kč.