Nová zelená úsporám

Pro koho je program určen:

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů, tedy např.:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • svazky obcí
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby

Jaké aktivity budou podporovány:

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:

 • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
 • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

Příklady podporovaných projektů:

ENERGETICKY ÚSPORNÉ RENOVACE, VÝMĚNA A INSTALACE ZDROJŮ tj.

 • zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří nebo dalších otvorových výplní
 • výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW, využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů
 • instalace solárně-termických kolektorů

 

VÝSTAVBA NOVÝCH VEŘEJNÝCHBUDOV V PASIVNÍM STANDARDU tj.

 • vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu při výstavbě nových budov

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Bc. Lenka Bučková, DiS.
obchodní zástupkyně

Mobil:

+420 734 577 379

E-mail:

lenka.buckova@ecs-eurofinance.cz