PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor

Podmínky jsou již potvrzeny na základě výzvy!

  • Termín vyhlášení výzvy pro předkládání projektů: 15. 3. 2019
  • Termín podání projektů: od 15. 3. do 15. 5. 2019
  • Oprávnění žadatelé: zaměstnavatelé bez ohledu na velikost podniku, OSVČ (se zaměstnanci) - vyjma škol, úřadů a NNO
  • Finanční limity:  0,5 - 10 mil. Kč/ projekt
  • Výše podpory:
    De minimis:   max. 85% ZV , max. 200 tis. EUR ve třech po sobě jdoucích  účetních obdobích
  • Vzdělávání také pro pražské zaměstnance!
  • Vzdělávání bude poskytováno až na dva roky (cca 2020 – 2022)
  • Bude uplatněno zjednodušené vykazování výdajů na principu jednotkových nákladů

Zajímají Vás podrobnosti o možnosti získat finanční prostředky na Vaše vzdělávání? Kontakujte nás.