PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU/ V PRAZE (DĚTSKÉ SKUPINY)

Podporované aktivity

vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od narození, resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu:

  • dětská skupina pro veřejnost (jen mimo PRAHU!) - nutné partnerví s obcí, kde bude probíhat realizace!!!
  • podniková dětská skupina (v Praze i mimo Prahu)

 Nelze žádat, pokud jste získali podporu v některé z předchozích výzev (výzva mimo Prahu).

Na co se vztahuje dotace

  • Mzdy a platy pracovníků
  • Ostatní osobní náklady
  • Nákup zařízení a vybavení (nábytek, hračky, hry, výtvarné či sportovní potřeby, apod.)
  • Nákup služeb (např. pronájem prostor) 

 

Pro koho je program určen

výzva 111 - mimo Prahu

kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované, příspěvkové organizace, sociální partneři

výzva 133 - v Praze

poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby, vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení (kromě příspěvkových organizací městských částí a hl. města Prahy), vysoké školy, OSS a jimi zřizované, příspěvkové organizace, sociální partneři

Druh výzvy

průběžná aneb kdo dřív podá, ten dřív získá!!!

 

Počet míst v zařízení

min. 5, max. 24

 

Finanční alokace

mimo Prahu - 258 000 000 Kč

Praha - 39 990 000 Kč

 

Míra dotace

50 – 100 % způsobilých výdajů

 

Výše dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 547.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 9.112.536,- Kč

 

V případě dotazů neváhejte nás kontaktovat:

Mgr. Petr Martínek
odborný konzultant a lektor

Mobil:

+420 775 201 347

E-mail:

petr.martinek@ecs-eurofinance.cz