Potenciál VIII - Výzkumné středisko

Termín: 6/2021 - 8/2021

Na co lze získat podporu

  • Vybudování a vybavení nových (příp. modernizace stávajících) vývojových oddělení firem, prototypových dílen, oddělení konstrukce, laboratoří, zkušeben, oddělení kvality apod.
  • Dotace se vztahuje na pořízení nových strojů, HW a zařízení, SW a licencí a rekonstrukce/modernizace budov (max. však 40 % rozpočtu projektu).

Jaká je výše dotace

  • Min. dotace je 2 mil. Kč, max. dotace je 30 mil. Kč.
  • Míra dotace je 50 % z celkových nákladů pro všechny typy firem.

 

Důležité informace

  • Dotaci mohou žádat podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu.
  • Dotaci mohou žádat malé a střední podniky. Velké podniky v případě, že jejich projekt má pozitivní vliv na životní prostředí, nebo pokud na projektu spolupracují s malým či středním podnikem.

 

Příklad projektu

Výrobce technologií pro různá průmyslová odvětví plánuje rozšíření svého vývojového oddělení. Součástí projektu je vybavení pracoviště výzkumu a vývoje moderními stroji (měřící záření, digitální teploměry, vodní hospodářství do laboratoře, speciální software pro simulaci a software pro podporu návrhu elektro, server, pracovní stanice, 3D tiskárna atd.) a částečná rekonstrukce současných prostor. Celkové způsobilé náklady projektu dosáhly cca 8 milionů Kč, výše dotace pak 4 mil. Kč.