Úspory energie – Fotovoltaické elektrárny

Zahájení příjmu: 01/20 – 08/20

Alokace 2 mld.

Na co lze získat podporu

  • Výstavba fotovoltaických elektráren vyrábějících elektrickou energii určenou minimálně z 80 % pro vlastní spotřebu podniku;
  • Podporované budou projekty s akumulací energie i bez;
  • Instalace elektrárny musí být na střeše nebo plášti objektu.

Zavádění technologií akumulace energie včetně instalace fotovoltaických panelů až do výkonu 100 kW.

 

Jaká je výše dotace

  • Max. dotace je 500 mil. Kč.
  • Míra dotace je 70 % z celkových nákladů pro malé podniky, 60 % pro střední a 50 % pro velké podniky.

 

Důležité informace

  • Výše podpory je závislá na velikosti podniku a účinnosti pořizované technologie, ta bude porovnávána s referenčním zdrojem a určí maximální výši způsobilých výdajů, výsledná dotace pak dosahuje 60 – 80 %

 

Příklad projektu

Společnost plánuje pořízení pokrytí střechy svého podnikatelského objektu solárními panely, které zajistí přísun elektrické energie pro pokrytí vlastních potřeb, případně výrazně sníží náklady na odběr elektrické energie ze sítě. Za tímto účelem pořídí vedle solárních panelů i akumulátor energie, který umožní ukládání přebytečné energie a její využití dle aktuální potřeby.

 

Přílohy
energetický posudek, projektová dokumentace a rozpočet.

Rozvahu a Výkaz zisků a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období v