Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

Zahájení příjmu: 13. 1. 2020 – 31. 8. 2020

 

Na co lze získat podporu

 • instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace
  elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma  zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele

 

Jaká je výše dotace

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik – 80 % ZV
 • střední podnik – 70 % ZV
 • velký podnik – 60 % ZV

 

Důležité informace - specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • v rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže poměrnou dobu ročního využití
  instalovaného výkonu alespoň ve výši 860 hodin/rok
 • na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) lze podat maximálně 20 žádostí o podporu

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • projektová dokumentace dle Přílohy č. 2
 • inženýrská činnost