Úspory energie V

Zahájení příjmu: 09/19 – 04/20

Alokace 2 mld.

Na co lze získat podporu

  • Výměna starých energeticky náročných technologií za nové s výrazně nižší spotřebou energie.
  • Vhodné např. pro výměny plastikářských strojů, laserů, tavicích pecí, průmyslových myček, drticích linek apod.

 

Jaká je výše dotace

  • Max. dotace je 400 mil. Kč.
  • Míra dotace je 50 % z celkových nákladů pro malé podniky, 40 % pro střední a 30 % pro velké podniky.

 

Důležité informace

  • Realizovat je možné pouze projekt, u kterého dochází k výměně starých technologií za nové technologie – nelze pouze pořizovat nové stroje.
  • V rámci projektu nesmí docházet k navyšování výrobních/produkčních kapacit strojů.
  • Pořizované technologie se musí pohybovat v jednom areálu (lom, manipulační plocha) a jeho bezprostředně přilehlých oblastech (pila a přilehlé lesy, hospodářství a přilehlé polnosti).
  • Původní stroje je nutné ekologicky zlikvidovat.
  • K posouzení projektu potřebujeme parametry současných a pořizovaných technologií.

 

Příklad projektu

Malá pila, která se zabývá zpracováním dřeva, přičemž využívá několik nakladačů, které působí v areálu společnosti. Jeden z nakladačů pochází z roku 1976, je tedy velmi nehospodárný z hlediska pohonných hmot, ale také z důvodu nezbytnosti neustále investovat do oprav poruch, které se běžně objevují. Společnost se tedy rozhodla technologii vyměnit za novou. Jelikož společnost zaměstnává 60 zaměstnanců, jedná se o středně velký podnik, a proto bude celková výše dotace 40 %  z celkových nákladů.  

 

Přílohy
energetický posudek, projektová dokumentace a rozpočet.