Úspory energie V

Zahájení příjmu: 09/19 – 04/20

Alokace 2 mld.

Dotace. 50%,40%.30% - malý, střední a velký podnik

Způsobilé náklady: zateplení obálky, výměna oken, elektroinstalace/rozvody, kotelna, LED světla, instalace OZE atd.

Přílohy: energetický posudek, projektová dokumentace a rozpočet.