Úspory energie v SZT – Výzva IV

Zahájení příjmu: 8. 1. 2020 – 1. 3. 2021

 

Na co lze získat podporu

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií
 • instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV
 • instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky
 • veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s  majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu
 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobutepelné energiea/nebo elektrické energiea licence na rozvod tepelné energie

 

Jaká je výše dotace

Základní míra podpory je 40 %, malý podnik má bonus 10 % a střední podnik má bonus 5 %.

Míra podpory:

 • malý podnik – až 50 % ZV
 • střední podnik – až 45 % ZV
 • velký podnik – až 40 % ZV

 

Důležité informace - specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 8 žádostí o podporu

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • výdaje na stavbu a technologická zařízení
 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • projektová dokumentace
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek