Úspory energie VI - Snížení energetické náročnosti budov

Na co lze podporu čerpat

 • zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní
 • instalace vzduchotechniky
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla
 • modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace osvětlení
 • instalace některých typů obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
 • výměna strojů a technologií za energeticky méně náročné 

Výše dotace

 • Max. výše dotace je 400 mil. Kč.
 • Míra dotace je 50 % z celkových nákladů pro malé podniky, 40 % pro střední a 30 % pro velké podniky.

Důležité informace

 • Předmětem projektu mohou být výrobní objekty, kancelářské budovy, hotely, obchodní prostory apod.
 • 40 % podlahové plochy nemovitosti mohou tvořit nezpůsobilé aktivity například zde mohou být byty
 • Objekt může být po rekonstrukci pronajímán.
 • Nelze revitalizovat staré, zchátralé a dlouhodobě nevyužívané objekty (u nichž nelze doložit konečnou spotřebu energie za posledních 5 let).

Příklad projektu

Malá firma (50 zaměstnanců) se rozhodla pro rekonstrukci pro energeticky úsporná opatření na vlastní výrobní hale. Projekt se zaměřil na kompletní opláštění budovy, výměnu oken a také na výměnu systému vytápění a rozvodů vytápění. Celkové náklady dosáhly 5 mil. Kč. Jelikož se jednalo o malou firmu, tak byla dotace 50 %. Celková získaná dotace tedy byla 2,5 mil. Kč.