Vysokorychlostní internet – Výzva IV

Zahájení příjmu: 4. 6. 2020 – 5. 8. 2020

 

Na co lze získat podporu

 • rozšiřování (modernizace) stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup
  k internetu
 • zřizování nových sítí

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelský subjekt registrovaný u Českého telekomunikačního úřadu (bez ohledu na velikost)

 

Jaká je výše dotace

 • Dotace je 0,5 mil. až 200 mil. Kč.
 • dotace je poskytována ve výši do 75 % z prokázaných způsobilých výdajů projektu

 

Důležité informace - specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území NUTS 2 Praha
 • povinností pro projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 500 000 Kč včetně a zároveň s investičními výdaji, které tvoří více než 50 % celkových způsobilých výdajů, bude provést Finanční analýzu investice, projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 100 mil. Kč včetně a zároveň s investičními výdaji, které tvoří více než 50 % celkových způsobilých výdajů, bude povinnost tzv. ekonomické analýzy, kde se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku
 • projekt může čerpat podporu pouze na realizaci sítě v „bílých“ adresních místech obytných budov uvedených ve specifické příloze č. 6 Výzvy
 • projekt musí směřovat právě do jedné z intervenčních oblastí

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu
 • investiční náklady na aktivní prvky, integrované do sítě vysokorychlostního připojení k internetu
 • pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě
 • investiční náklady na stavební a inženýrské práce