Výzva č. 92 pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Primárním cílem výzvy je pomoci cílených opatření podpořit zefektivnění veřejné správy

 

Jaké aktivity budou nejspíše opět podporovány:

 • tvorba a aktualizace koncepčních a strategických dokumentů - např. strategie adaptace na změnu klimatu (sucho, povodně apod.)
  • strategie je odborným podkladem pro úspěšnou adaptaci území na probíhající změny klimatu. Důraz klade zejména na problematiku sucha. Kombinuje podklady z oblasti životního prostředí a technické infrastruktury s analýzou aktuálních dat nejmodernějších satelitů Evropské vesmírné agentury. To umožňuje navrhnout technická, vodohospodářská a přírodě blízká opatření na základě skutečného, porovnatelného a aktuálního stavu území a jeho vývoje v posledních letech. Navrhovaná opatření jsou rozdělená do několika etap a propojena s aktuálními možnostmi dotačních programů.
 • nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení (CAF, ISO 9001, EFQM, MA21)
 • podpora procesního řízení v organizaci
 • Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností
 • rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek
 • vzdělávací aktivity pro rozvoj lidských zdrojů (v oblasti výkonu činnosti, zadávání veřejných zakázek, využívání nástrojů eGovernmentu, projektové a strategické řízení, finanční řízení)

Na co se vztahuje dotace

 • Mzdy a platy pracovníků
 • Nákup služeb (kurzy, studie, tvorba strategických dokumentů, audit procesů)
 • Nepřímé náklady ve výši až 25%

 

Pro koho je program určen

 • obce,
 • kraje,
 • asociace a sdružení obcí a krajů,
 • dobrovolné svazky obcí,

 

Výše dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1.000.000,- CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10.000.000,- CZK

 

Míra dotace

95 % způsobilých výdajů!!!