Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) - AVIZO

Primárním cílem výzvy je pomoci cílených opatření podpořit zefektivnění veřejné správy

 

Jaké aktivity budou nejspíše opět podporovány:

 • tvorba a aktualizace koncepčních a strategických dokumentů
 • nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení (CAF, ISO 9001, EFQM, MA21)
 • podpora procesního řízení v organizaci
 • vzdělávací aktivity pro rozvoj lidských zdrojů (v oblasti výkonu činnosti, zadávání veřejných zakázek, využívání nástrojů eGovernmentu, projektové a strategické řízení, finanční řízení)

 Bude upřesněno na základě podmínek výzvy - v polovině března 2019!

Na co se vztahuje dotace

 • Mzdy a platy pracovníků
 • Nákup služeb (kurzy, studie, tvorba strategických dokumentů, audit procesů)
 • Nepřímé náklady ve výši až 25%

 

Pro koho je program určen

 • obce,
 • kraje,
 • asociace a sdružení obcí a krajů,
 • dobrovolné svazky obcí,

 

Výše dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1.000.000,- CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10.000.000,- CZK

 

Míra dotace

95 % způsobilých výdajů!!!