Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!

Primárním cílem je podpořit další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.

Jaké aktivity budou podporovány:

Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.

Termín vyhlášení výzvy pro předkládání projektů: leden 2019

Termín podání projektů: pravděpodobně od března 2019 (bude upřesněno na základě výzvy)

Oprávnění žadatelé:

Spolky

Hospodářská komora, Agrární komora

Svazy, asociace

Zájmová sdružení právnických osob, která nevykonávají veřejně prospěšnou činnost

Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací

Subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností - Charity, Diakonie apod.

 

Finanční limity:  předběžně 1,8 - 20 mil. Kč/ projekt

Výše podpory: až 100% dle režimu podpory (De minimis, Bloková výjimka – v projektu lze kombinovat oba režimy podpory)

Vzdělávání bude poskytováno až na dva roky (2020 – 2022).

Bude uplatněno zjednodušené vykazování výdajů na principu jednotkových nákladů, tzv. osobohodin

Zajímají Vás podrobnosti o možnosti získat finanční prostředky na Vaše vzdělávání? Kontakujte nás.