Dotace na zvelebení a ochranu krajiny

Pokud máte zájem vylepšit své okolí výsadbou dřevin, založením parků, zahrad, alejí nebo uvažujete o obnovení stávajícího stavu zeleně 

Čerpejte dotace ve výši až 60 % z operačního programu Životní prostředí pro rok 2016.

Oprávnění žadatelé:

 • Kraje, obce, města, svazky obcí
 • Podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající
 • Státní podniky
 • veřejnoprávní instituce, školy

Vzhledem k rozsahu opatření je potřeba začít pracovat na projektu již nyní, žádosti  lze podávat  do 31. 5. 2016.

Více informací nalezente ZDE.

dotace na lesy

S dotacemi na podporu funkce lesa můžete ochránit dřeviny a krajinu před extrémními přírodními vlivy nebo vybudovat relaxační zóny a  rekreační prvky 

Využijte dotací Ministerstva zemědělství pro rok 2016 a čerpejte dotace na projekty typu:

PRV - 8.3.1 ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V LESÍCH

 • Budování retenčních nádrží na zadržení dešťové vody
 • Hrazení bystřin nebo stabilizace strží - 
 • Usměrňování vodních koryt a zabezpečení břehů

PRV - 8.4.2 ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POVODNĚMI

 • Oprava poškozených vodních děl
 • Odstranění škod způsobených povodněmi, sanace výmolů

PRV - 8.5.2 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

 • Výstavba či rekonstrukce stezek do šíře 2 metrů, mostů, lávek
 • Realizace naučných, fitness prvků a informačních tabulí
 • Pořízení nádob na odpadky

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci, nájemci, pachtýři, vypůjčitelé lesních pozemků a sdružení s právní subjektivitou.

Dotace činí 100% způsobilých výdajů, přičemž minimální výdaje na projekt musí činit 100 000,-Kč. Příspěvek na inženýrské činnosti činí 20% způsobilých výdajů.

 

V případě, že máte zájem revitalizovat své okolí a využít dotací k tomu určených, kontaktujte kdykoliv naši společnost, rádi Vám poskytneme 

 • Předběžnou konzultaci záměru
 • Dotační audit a poradenství
 • Kompletní zpracování žádosti vč. odborných studií a posudků
 • Administrace projektu
 • Realizaci výběrového řízení

 

Jsme solidní společnost kladoucí důraz na profesionalitu a individuální přístup. 

ECS Eurofinance, s.r.o.

Kontaktní osoba:

Bc. Lenka Bučková, DiS.
obchodní zástupkyně

Mobil:

+420 734 577 379

E-mail:

lenka.buckova@ecs-eurofinance.cz