aktuální výzvy

IROP MAS, VÝZVA 68, KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ - VZDĚLÁVÁNÍ

aktivní, zahájení: 10.4.2018, konec: 31.10.2022

ITI, VÝZVA 66, INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ SŠ

aktivní, zahájení: 10.4.2018, konec: 31.12.2019

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II

Program Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější.

aktivní, zahájení: 1.1.2018, konec: 31.5.2018

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

aktivní, zahájení: 1.1.2018, konec: 30.6.2018

Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I

aktivní, zahájení: 1.1.2018, konec: 30.6.2018

ICT a sdílené služby – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

aktivní, zahájení: 1.2.2018, konec: 30.6.2018

ICT a sdílené služby (pro začínající podniky)

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

aktivní, zahájení: 1.11.2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) II.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.“ pokračuje v sérii projektů (Vzdělávejte se pro růst), jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Dotace zprostředkovává Úřad práce České republiky.

aktivní, zahájení: 1.1.2016, konec: 30.11.2020

Nová zelená úsporám

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

aktivní, zahájení: 27.10.2015