aktuální výzvy

Aplikace VI

Cílem programu „Aplikace“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

aktivní, zahájení: 1.1.2018, konec: 30.4.2018

Potenciál V

Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a také navázání bližší spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Program Potenciál je součástí specifického cíle 1.1, na který je alokováno 22,25 % celkového rozpočtu OPPIK, což činí přibližně 30,5 mld. Kč.

aktivní, zahájení: 1.1.2018, konec: 30.4.2018

Inovace III

Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh.

aktivní, zahájení: 1.1.2018, konec: 30.4.2018

Úspory energie III

Program Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější.

aktivní, zahájení: 1.11.2017, konec: 31.3.2018

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II

Program Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější.

aktivní, zahájení: 1.1.2018, konec: 31.5.2018

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

aktivní, zahájení: 1.1.2018, konec: 30.6.2018

Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I

aktivní, zahájení: 1.1.2018, konec: 30.6.2018

Technologie - Výzva IV

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

aktivní, zahájení: 4.12.2017, konec: 15.5.2018

ICT a sdílené služby – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

aktivní, zahájení: 1.2.2018, konec: 30.6.2018

Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Výzva je zaměřená na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce zvláště pro starší pracovníky.

aktivní, zahájení: 30.10.2017, konec: 29.3.2018