aktuální výzvy

Partnerství znalostního transferu – Výzva VI

Výzva směřuje na na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

aktivní, zahájení: 1.4.2020, konec: 10.9.2020

Služby infrastruktury – Výzva VII

Cílem výzvy je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

aktivní, zahájení: 20.3.2020, konec: 30.8.2020

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

aktivní, zahájení: 13.1.2020, konec: 31.8.2020

Úspory energie v SZT – Výzva IV

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

aktivní, zahájení: 8.1.2020, konec: 1.3.2021

Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V

Cílem výzvy Inovační vouchery COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

aktivní, zahájení: 17.4.2020, konec: 31.12.2020

Úspory energie – Fotovoltaické elektrárny

aktivní, zahájení: 13.1.2020, konec: 31.8.2020

ICT a sdílené služby VI

ukončený, zahájení: 1.11.2019, konec: 30.4.2020

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!

Výzva je zaměřená na vzdělávání zaměstnanců členů asociací, spolků, církví a jejich zařízení, NNO atd.

aktivní, zahájení: 2.1.2019

IROP MAS, VÝZVA 68, KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ - VZDĚLÁVÁNÍ

aktivní, zahájení: 10.4.2018, konec: 31.10.2022