aktuální výzvy

Úspory energie VI - Snížení energetické náročnosti budov

aktivní, zahájení: 1.11.2020, konec: 30.4.2021

Inovace VIII - inovace ve výrobě

aktivní, zahájení: 1.10.2020, konec: 31.1.2021

Technologie průmysl 4.0 – Výzva XIII

aktivní, zahájení: 1.1.2021, konec: 30.4.2021

ICT a sdílené služby - Digitální podnik – Výzva VI

aktivní, zahájení: 1.12.2020, konec: 31.3.2021

Úspory energie v SZT – Výzva IV

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

aktivní, zahájení: 8.1.2020, konec: 1.3.2021

ICT a sdílené služby VI

ukončený, zahájení: 1.11.2019, konec: 30.4.2020

ICT a sdílené služby (pro začínající podniky)

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

aktivní, zahájení: 1.11.2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) II.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.“ pokračuje v sérii projektů (Vzdělávejte se pro růst), jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Dotace zprostředkovává Úřad práce České republiky.

aktivní, zahájení: 1.1.2016, konec: 30.6.2021

Nová zelená úsporám

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

aktivní, zahájení: 27.10.2015