Národní plán obnovy – Digitální podnik

• pilotní výzva v hodnocení

• v případě SW - nová funkcionalita pro podnik

 

Digitální podnik, zaměření:

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

  • Podpora digitální transformace firmy.
  • Logistické a skladové technologie.
  • Vnitropodniková konektivita.
  • Kybernetická bezpečnost.
  • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
  • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných oborů.
  • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

 

Národní plán obnovy – Digitální podnik

Výzva bude rozdělena na dvě aktivity dle poskytnuté veřejné podpory. Pro obě aktivity platí totožná obecná pravidla vyjma článků veřejné podpory

A)      Digitální transformace podniků za pomoci kombinace čl. 14 GBER a podpory de minimis

• Platí pro území České republiky, mimo NUTS II Praha.

• Platí podmínky počáteční investice.

• Míra podpory dle aktuální regionální mapy.

• Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.

B)      Digitální transformace podniků v režimu podpory de minimis

• Platí pro celé území České republiky

• Míra podpory, Malý podnik 40%, střední 30%, Mid-caps 20%

• Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše de minimis.