aktuální výzvy

Úspory energie VI - Snížení energetické náročnosti budov

aktivní, zahájení: 1.11.2020, konec: 30.6.2021

Inovace VIII - inovace ve výrobě

aktivní, zahájení: 1.10.2020, konec: 31.1.2021

Aplikace VIII - Dotace na mzdy pracovníků ve výzkumu a vývoj

aktivní, zahájení: 8.9.2020, konec: 31.12.2020

Technologie průmysl 4.0 – Výzva XIII

aktivní, zahájení: 1.1.2021, konec: 30.4.2021

ICT a sdílené služby - Digitální podnik – Výzva VI

aktivní, zahájení: 1.12.2020, konec: 31.3.2021

Úspory energie v SZT – Výzva IV

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

aktivní, zahájení: 8.1.2020, konec: 1.3.2021

Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V

Cílem výzvy Inovační vouchery COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

aktivní, zahájení: 17.4.2020, konec: 31.12.2020

ICT a sdílené služby VI

ukončený, zahájení: 1.11.2019, konec: 30.4.2020

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!

Výzva je zaměřená na vzdělávání zaměstnanců členů asociací, spolků, církví a jejich zařízení, NNO atd.

aktivní, zahájení: 2.1.2019